Laure Cambau

Poetry

* * *

Be first to rate

Poetry

* * *

Be first to rate

Poetry

* * *

Be first to rate

Poetry

* * *

Be first to rate

Poetry

* * *

Be first to rate

More

* * *

Translated by: Вера Иванова

Be first to rate

И понякога дори

забравям кожата

и буйната течност,

стигам до Теб

като същинската пустота,

но това състояние не продължава

и тъжно

трябва да остава настрана отговора,

да го заключа в моите бутилки

във формата на кутия от крайници и черепи,

за да не разваля дневния ред,

жалко…

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023