ГАЗЕЛ ЗА ТАЙНИТЕ

Translated by: Кадрие Джесур

Be first to rate

като дърво-дневник съм от изтока на любовта,

любов, прекосена като пустиня, навярно на изток

 

ако я прекося,  прекосен бих бил, засмян и изгарящ

 

всичко, каквото нямах оставих в света, наречен дюкян,

ала няма получатели – езикът е в рани,

 

ако бях замълчал, разпитан бих бил, казващ и изгарящ,

 

къде  ли е тайната на виното, пуст като хан си останах,

безсмислено е да се пеня,  духът е свят-руина,

 

ако бях победен, бих се затворил, сух бих изгорял,

 

превърнах се в облак над четири врати, огледалото ме подведе

огледало, неулавящо тайни, е петно по челото, 

 

ако се бях погледнал в него, бих се прекършил, бих паднал и изгорял,

 

пуснах те по света, та нали ти от себе си ме отписа

при липсата на диалог, в океан потъвам по-много,

 

от окото си изплаках своето начало, сега отвътре горя

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022