Maria Panchovska

Poetry

Самотният човек

5.00(1 votes)

Poetry

Лечители на болка

5.00(1 votes)

Poetry

Екзистенция

5.00(1 votes)

Poetry

Съдийски квартал

5.00(1 votes)

Poetry

Равносметка

5.00(1 votes)

More

Истини

4.00   (4 votes)

Крила без птици, птици без крила

се вият пред очите ми без време.

Каква е тази дяволска мъглявина,

решила истините ми да вземе?

 

От упор ли ме съвестта простреля,

или от упор в себе си я скрих?

...А трябваше в челото да я целя,

за да е кървав следващият стих.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024