Maria Panchovska

Poetry

Истини

5.00(3 votes)

Poetry

Самотният човек

5.00(1 votes)

Poetry

Лечители на болка

5.00(1 votes)

Poetry

Екзистенция

5.00(1 votes)

Poetry

Съдийски квартал

5.00(1 votes)

More

Битие

5.00   (3 votes)

Прераждането на деня

се случи  философски -

открих ненужните неща

във кофи с многословност

 

и ги разчистих. Сутринта

избирах път с въпроса :

табелите към Вечността ?

Та аз съм вечно боса...

 

Ще дам последния билет

на някого за никъде .

Мечтите ми са къдрокоси,

достойни  за обикване.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023