Maria Panchovska

Poetry

Самотният човек

5.00(1 votes)

Poetry

Лечители на болка

5.00(1 votes)

Poetry

Екзистенция

5.00(1 votes)

Poetry

Равносметка

5.00(1 votes)

Poetry

Истини

4.00(4 votes)

More

Съдийски квартал

5.00   (1 votes)

Старици,които даряват сълзите си

на внуци , които не са виждали.

Нотариално заверени присъствия

срещу  подпис - полуобичане.

 

Съседки, които ги придружават,

за да дарят преди смъртта си

със  избелели очи от чакане

и  почернели от  старостта си ,

 

имот - без прагове за посрещане

и без  прозорци с вечерен пламък .

Остава само в сърцето камък.

А  болката ... се унаследява.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024