Stoianka Boianova

Poetry

Видение

5.00(1 votes)

Poetry

ЕСЕННИ БАГРИ

5.00(1 votes)

Poetry

ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

5.00(2 votes)

Poetry

ЕСЕННИ БАГРИ

5.00(2 votes)

Poetry

НАДЕЖДА

5.00(2 votes)

Poetry

ВИБРАЦИИ

5.00(2 votes)

More

СЕМЕНА

„Стихотворението никога не е завършено, само изоставено.“ - Пол Валери

5.00   (4 votes)

Семената са безсмъртни -

пресъздават всяка ябълка,

всеки славей,

всяка змия.

 

Безсмъртен е възходът -

ябълката да е по-сочна,

песента на славея - по-опияняваща,

змийският зъб - по-отровен.

 

Стихотворението ми не е завършено,

нито любовта ми, нито животът ми.

Всичко се движи и развива непрестанно

в безкрайността на превъплъщенията.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024