Stoianka Boianova

Poetry

Видение

5.00(1 votes)

Poetry

ЕСЕННИ БАГРИ

5.00(1 votes)

Poetry

ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

5.00(2 votes)

Poetry

ЕСЕННИ БАГРИ

5.00(2 votes)

Poetry

НАДЕЖДА

5.00(2 votes)

Poetry

СЕМЕНА

5.00(3 votes)

More

АМБИЦИЯ

5.00   (2 votes)

Помолих да бъда като небето,

което цяла нощ изтичаше с дъжда

и на сутринта остана цяло.

 

Помолих да бъда като реката,

която денонощно тече

и не пресъхва, а бърза по пътя си.

 

Помолих да бъда като вятъра,

който духа по улици и площади,

по градове и държави, а свири зад мен.

 

Помолих да бъда като планината,

която твърдо стои от векове -

носи гори, реки, поляни, птици...

 

И осъзнах – амбиция движи света,

но прекалено амбициозният е вреден за хармонията.

Бог е създал всичко както трябва.

И аз съм тази, която трябва да бъда.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023