Galen Ganev

Essay

ЛИТУРГИЯ

5.00(10 votes)

Short Story

НОСТАЛГИЯ

5.00(7 votes)

Essay

СЛЕДА

5.00(7 votes)

Essay

ДОБЪР ЗНАК

5.00(7 votes)

Essay

АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА

5.00(6 votes)

Essay

КОТКА В МИША ДУПКА

5.00(6 votes)

More

СТРАННА ИСТОРИЯ

5.00   (7 votes)

Къщата внимателно се огледа, тихо се спусна по хълма и бързо пое по сънливите улици. Едно мърляво куче неохотно пролая след нея и утрото отново задряма. Коминът щръкна като тръба на стар локомотив, а прозорците разпериха криле, готови за полет. Кокетни перденца повдигнаха клепачи, за да виждат по-ясно света наоколо. Сградата стремително завиваше от улица в улица, докато накрая напусна селото и се втурна в полето...
Стадо коне съгледа необичайното зрелище, възбудено изцвили и препусна след нея.
Слънцето любопитно надникна в стаите. Някои от хората мързеливо се протягаха, други пиеха кафе на просторната тераса, а трети безгрижно закусваха.
Къщата приближи брега, навлезе в залива и забърза в открито море. Ято чайки кацна на керемидите, а самотен гларус ревниво показваше пътя.
На разсъмване съседите с изумление забелязаха празното място и съборената ограда на двора. Бъбриви кокошки ровеха настървено за червеи, а старото куче предано бдеше на поста си.
На другия ден селото осъмна с нова църква, а от двора нямаше и помен. Богомолци, сякаш току-що слезли от портретите на бившите обитатели, усърдно се кръстеха, а клисарят удивително напомняше куче.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022