Galen Ganev

Poetry

ФАНТАЗИЯ

5.00(4 votes)

Poetry

САКСОФОНИТЕ

5.00(5 votes)

Poetry

УТРО

5.00(2 votes)

Poetry

НЕБЕСНА ШАПКА

5.00(4 votes)

Poetry

ЛЮБОВ

5.00(2 votes)

Poetry

БЯЛАТА СТАЯ

5.00(4 votes)

More

СЛЕДА

5.00   (8 votes)

Гледам празното огледало, останала е само рамката.

Детството докосва струните на стиховете, тича по хълма, гони пъстрите рокли на момичетата.

Момчето отсреща ме наблюдава и не може да проумее с какво ще се занимава, когато порасне. Разговорите на възрастните са толкова скучни.

Двамата се усмихваме и протягаме ръце за поздрав.

И тогава блясва мълния и плисва дъжд.

Детството вече е пораснало.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024