Galen Ganev

Essay

ЛИТУРГИЯ

5.00(10 votes)

Essay

СТРАННА ИСТОРИЯ

5.00(7 votes)

Short Story

НОСТАЛГИЯ

5.00(7 votes)

Essay

ДОБЪР ЗНАК

5.00(7 votes)

Essay

АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА

5.00(6 votes)

Essay

КОТКА В МИША ДУПКА

5.00(6 votes)

More

СЛЕДА

5.00   (7 votes)

Гледам празното огледало, останала е само рамката.

Детството докосва струните на стиховете, тича по хълма, гони пъстрите рокли на момичетата.

Момчето отсреща ме наблюдава и не може да проумее с какво ще се занимава, когато порасне. Разговорите на възрастните са толкова скучни.

Двамата се усмихваме и протягаме ръце за поздрав.

И тогава блясва мълния и плисва дъжд.

Детството вече е пораснало.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022