Galen Ganev

Essay

ЛИТУРГИЯ

5.00(10 votes)

Essay

СТРАННА ИСТОРИЯ

5.00(7 votes)

Short Story

НОСТАЛГИЯ

5.00(7 votes)

Essay

СЛЕДА

5.00(7 votes)

Essay

ДОБЪР ЗНАК

5.00(7 votes)

Essay

АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА

5.00(6 votes)

More

ЛАБИРИНТ

5.00   (6 votes)

Искам да заживея в душата ти. Да се разхождам по лъкатушните пътеки на мислите, да се лутам в причудливия лабиринт от спомени и предчувствия. Да се спускам с лодка по широката река от минало към бъдеще, където настоящето е само пресечна точка на едно вечно пътуване, безкраен празник на порива към пълноценно сливане, единосъщие на човек и човек, на мъж и жена, на душа и тяло. Онази всепълнота на битието, която ни прави безсмъртни и ни приближава към Бог, докосва ни до Него. Любов, при която преминаваме свободно един в друг, окъпани от водоскоците на топлина и нежност. Да гоним светулките на розите, да целунем раните от бодлите, да ги превържем. После лодката да тръгне обратно срещу течението, да плаваме от бъдеще към минало, да се срещнем с нашите сенки, които векове се търсят в извивките на времето, разминават се, сливат се, оживяват. Отново сме в Лабиринта. И ето, докосвам ръката ти...

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022