Galen Ganev

Poetry

ФАНТАЗИЯ

5.00(4 votes)

Poetry

САКСОФОНИТЕ

5.00(5 votes)

Poetry

УТРО

5.00(2 votes)

Poetry

НЕБЕСНА ШАПКА

5.00(4 votes)

Poetry

ЛЮБОВ

5.00(2 votes)

Poetry

БЯЛАТА СТАЯ

5.00(4 votes)

More

ТАЙНАТА ПЪТЕКА

4.83   (6 votes)

Благородният ум на жената, оплоден с въображение и фантазия, просветлява мъжа духовно и го преражда физически. Превежда го от красивото към възвишеното и му подарява безсмъртие. Чертите на лицето й са неправилни, но се съчетават по неповторим начин. Магията е в тази

велика комбинация от гени, която вае изумително лице с магнетично излъчване.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024