Galen Ganev

Essay

ЛИТУРГИЯ

5.00(10 votes)

Essay

СТРАННА ИСТОРИЯ

5.00(7 votes)

Short Story

НОСТАЛГИЯ

5.00(7 votes)

Essay

СЛЕДА

5.00(7 votes)

Essay

ДОБЪР ЗНАК

5.00(7 votes)

Essay

АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА

5.00(6 votes)

More

СМИСЪЛ

5.00   (5 votes)

Живея в два паралелни свята: на материалната обикновеност и на мечтателната приповдигнатост. Ежедневието храни и облича биологичното тяло, за да може то да отпуши бутилката и духът като див кон  да препусне из прерията на метафизичното. Да осъществи онези творчески пробиви в необяснимата другост, които ни изтласкват в пространството на Създателя, в енергийното поле на Вечността.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022