Galen Ganev

Poetry

ФАНТАЗИЯ

5.00(4 votes)

Poetry

САКСОФОНИТЕ

5.00(5 votes)

Poetry

УТРО

5.00(2 votes)

Poetry

НЕБЕСНА ШАПКА

5.00(4 votes)

Poetry

ЛЮБОВ

5.00(2 votes)

Poetry

БЯЛАТА СТАЯ

5.00(4 votes)

More

ИНТРОВЕРТ

5.00   (5 votes)

Медиатор, който украсява с метафизично цвете вазата на материалния свят. Свободно се преселва във вълшебната приказка на идеите, подава ръка на Вселената и с един скок я пренася в битието на красотата. Одухотворява природата и я рисува по отвъден образ и подобие. Това интуитивно знание променя сетивата и ги настройва на онази честота на възприятията, която улавя сигнали от други светове, чува езици от други измерения, разговаря с Ангелите. Този човек се нарича Творец, а неговата разходка извън галактиките не познава време и място.

 

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024