Galen Ganev

Poetry

ФАНТАЗИЯ

5.00(4 votes)

Poetry

САКСОФОНИТЕ

5.00(5 votes)

Poetry

УТРО

5.00(2 votes)

Poetry

НЕБЕСНА ШАПКА

5.00(4 votes)

Poetry

ЛЮБОВ

5.00(2 votes)

Poetry

БЯЛАТА СТАЯ

5.00(4 votes)

More

КЛАСИЧЕСКОТО ИЗКУСТВО

5.00   (5 votes)

Отнема ти свободата на писането, но това е само привидно. Чрез усета за съвършенство те пренася в сферата на свръх-интуитивното, в света на естествената човешка потребност за картина, ритъм, танц. Събуждаш пластиката на нотите, които рисуват философията на прозрението, на

мъдрия призив на вселената за естетическа реалност. Или за естетическа извънмерност. На порива за пребиваване в любов.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024