Galen Ganev

Poetry

ФАНТАЗИЯ

5.00(4 votes)

Poetry

САКСОФОНИТЕ

5.00(5 votes)

Poetry

УТРО

5.00(2 votes)

Poetry

НЕБЕСНА ШАПКА

5.00(4 votes)

Poetry

ЛЮБОВ

5.00(2 votes)

Poetry

БЯЛАТА СТАЯ

5.00(4 votes)

More

ВЪЗКРЕСЕНИЕ

5.00   (5 votes)

Авторът обича героите си и цени техните недостатъци. Те му помагат да извае пълнокръвни образи, да сътвори съвършен свят, да го изтласка в сферата на идеалното. Там, където отдавна ни очаква Творецът, нашият всеопрощаващ родител.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024