Galen Ganev

Poetry

ФАНТАЗИЯ

5.00(4 votes)

Poetry

САКСОФОНИТЕ

5.00(5 votes)

Poetry

УТРО

5.00(2 votes)

Poetry

НЕБЕСНА ШАПКА

5.00(4 votes)

Poetry

ЛЮБОВ

5.00(2 votes)

Poetry

БЯЛАТА СТАЯ

5.00(4 votes)

More

ГОСПОДАР НА ВСЕЛЕНАТА

5.00   (5 votes)

Творецът може да разшири обема на думата до степен на невероятност, до неузнаваемост. Благодарение на нейната смислова полифония и артистична аура той я облича в безброй нюанси и поетични внушения. Всяка отделна дума е художествено произведение, чието очарование зависи от вкуса на читателя. Мисълта я сътворява, за да се разхожда в неизбродния и́ лабиринт, да играе с нея, да се забавлява. Понякога не значението, а живописната и́ мелодия привлича сетивата на естета. Думата е господар на вселената.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024