Galen Ganev

Essay

ЛИТУРГИЯ

5.00(10 votes)

Essay

СТРАННА ИСТОРИЯ

5.00(7 votes)

Short Story

НОСТАЛГИЯ

5.00(7 votes)

Essay

СЛЕДА

5.00(7 votes)

Essay

ДОБЪР ЗНАК

5.00(7 votes)

Essay

АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА

5.00(6 votes)

More

ПАЦИЕНТ С ИНСУЛТ

5.00   (5 votes)

Не бях го виждал повече от месец. Наблюдаваше ме с аналитичния поглед на психотерапевт, намерил ключ към собствената си невроза.

Отпи глътка кафе, извади от джоба на якето червена гривна и ми я подаде. Думите с усилие оформяха изречения:

– Събудих се в реанимацията в добро състояние. Само гривната с надпис "пациент с инсулт" ми напомни за злополуката. Неврологът наблюдаваше как движа ръце и крака, стискам зъби и показвам език.

– Как се казваш? – попита той.

– Буквите оформиха желания отговор. Дискретна афазия потвърди моята самоличност. Вече бях "пациент с име". Питах се дали за някого има значение кой съм и защо допуснах любопитния тромб да се добере до главния мозък. И наистина ли е толкова главен, щом тромбите безгрижно се разхождат наоколо.

Замълча и поглади гривната.

Вгледах се в него и установих, че пред мен стои съвършено непознат човек.

– Здравей! – промълвих смутено.

 

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022