Galen Ganev

Poetry

ФАНТАЗИЯ

5.00(4 votes)

Poetry

САКСОФОНИТЕ

5.00(5 votes)

Poetry

УТРО

5.00(2 votes)

Poetry

НЕБЕСНА ШАПКА

5.00(4 votes)

Poetry

ЛЮБОВ

5.00(2 votes)

Poetry

БЯЛАТА СТАЯ

5.00(4 votes)

More

ПАЦИЕНТ С ИНСУЛТ

5.00   (5 votes)

Не бях го виждал повече от месец. Наблюдаваше ме с аналитичния поглед на психотерапевт, намерил ключ към собствената си невроза.

Отпи глътка кафе, извади от джоба на якето червена гривна и ми я подаде. Думите с усилие оформяха изречения:

– Събудих се в реанимацията в добро състояние. Само гривната с надпис "пациент с инсулт" ми напомни за злополуката. Неврологът наблюдаваше как движа ръце и крака, стискам зъби и показвам език.

– Как се казваш? – попита той.

– Буквите оформиха желания отговор. Дискретна афазия потвърди моята самоличност. Вече бях "пациент с име". Питах се дали за някого има значение кой съм и защо допуснах любопитния тромб да се добере до главния мозък. И наистина ли е толкова главен, щом тромбите безгрижно се разхождат наоколо.

Замълча и поглади гривната.

Вгледах се в него и установих, че пред мен стои съвършено непознат човек.

– Здравей! – промълвих смутено.

 

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024