Galen Ganev

Poetry

ФАНТАЗИЯ

5.00(4 votes)

Poetry

САКСОФОНИТЕ

5.00(5 votes)

Poetry

УТРО

5.00(2 votes)

Poetry

НЕБЕСНА ШАПКА

5.00(4 votes)

Poetry

ЛЮБОВ

5.00(2 votes)

Poetry

БЯЛАТА СТАЯ

5.00(4 votes)

More

РИТУАЛ

5.00   (4 votes)

От зениците меко струеше коприна

и зачеваше ритъмът багри и форми.

Заблестяха в крилете ти тъмни рубини

и усетих копнеж на разцъфнали рози.

 

По овалния хребет се стичаше охра

и листото смокиново слезе от хълма,

но когато докоснах прозрачната рокля,

моя сребърен рог някой с огън напълни.

 

Забълбука мелодия. Пееше хорът.

От шампанско преливаше твоята чаша.

Преоткрила света на вълшебния пролив,

златоглавата риба заплува изящно.

 

И растеше лавината. Дишаха топлите преспи.

Но къде да избягаме миг преди края?

Залюля ни дълбокият прилив на вечност

и душите ни плавно поеха към рая.

 

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024