Galen Ganev

Essay

ЛИТУРГИЯ

5.00(10 votes)

Essay

СТРАННА ИСТОРИЯ

5.00(7 votes)

Short Story

НОСТАЛГИЯ

5.00(7 votes)

Essay

СЛЕДА

5.00(7 votes)

Essay

ДОБЪР ЗНАК

5.00(7 votes)

Essay

АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА

5.00(6 votes)

More

ПОРТРЕТ

5.00   (4 votes)

Карирани обувки пишат
квадратни стихове.
Под шапката змия гнезди
и мъти гълъб.

Очи - червени сфери -
зелени кубчета нареждат.

С полиран розов конус
цилиндър сферите кълве
и кубчета поглъща.

Засуква тънки вежди
дебел мустак.
Кръстосват панталони крак
и смок колана стяга.

Изтънчен нос трепти с уши,
уханията чува - рядък прилеп.

Къде ли шапката търкаля
човека свой?
И има ли човек изобщо?

 

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022