Galen Ganev

Essay

ЛИТУРГИЯ

5.00(10 votes)

Essay

СТРАННА ИСТОРИЯ

5.00(7 votes)

Short Story

НОСТАЛГИЯ

5.00(7 votes)

Essay

СЛЕДА

5.00(7 votes)

Essay

ДОБЪР ЗНАК

5.00(7 votes)

Essay

АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА

5.00(6 votes)

More

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

5.00   (2 votes)

Провиждам Космоса. Отвъд тъмата

и светлината има друг живот.

Безсмъртен разум и човешки плод

засяват на Вселената душата.

 

И моите приятели са там.

Усмихват се и махат ми щасливи.

Защо ли си изграждам земен храм,

щом вятърът следите ми изтрива?

 

Отново прокълнатите поети

на тайната вечеря Бог събра.

И ронят от небесната софра

те стихове, по-ярки от комети.

 

А аз ловя троха подир троха,

за да заситя своя глад духовен

и да напусна земните окови

с окъпана в поезия душа.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022