Galen Ganev

Poetry

ФАНТАЗИЯ

5.00(4 votes)

Poetry

САКСОФОНИТЕ

5.00(5 votes)

Poetry

УТРО

5.00(2 votes)

Poetry

НЕБЕСНА ШАПКА

5.00(4 votes)

Poetry

ЛЮБОВ

5.00(2 votes)

Poetry

БЯЛАТА СТАЯ

5.00(4 votes)

More

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

5.00   (2 votes)

Провиждам Космоса. Отвъд тъмата

и светлината има друг живот.

Безсмъртен разум и човешки плод

засяват на Вселената душата.

 

И моите приятели са там.

Усмихват се и махат ми щасливи.

Защо ли си изграждам земен храм,

щом вятърът следите ми изтрива?

 

Отново прокълнатите поети

на тайната вечеря Бог събра.

И ронят от небесната софра

те стихове, по-ярки от комети.

 

А аз ловя троха подир троха,

за да заситя своя глад духовен

и да напусна земните окови

с окъпана в поезия душа.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024