Galen Ganev

Poetry

SYMBOL

5.00(3 votes)

Poetry

ZMRZLINA

5.00(3 votes)

Poetry

TANEC

5.00(3 votes)

Poetry

RAJSKÁ ŠŤÁVA

5.00(3 votes)

Poetry

DÉŠŤ

5.00(3 votes)

Poetry

JSME

5.00(3 votes)

More

DIVOKÉ MALINY

Translated by: Мартина Салхиова

5.00   (3 votes)

Tohle jsou romantické věci -

temnooká bedra lásky,

triumf svlečených šatů,

horoucí vzdechy noci.

 

A divoké maliny v krvi,

když opět ovládáš ženu

nebeskými polibky deště

a ohňovými něžnostmi rovníku.

 

Sněhové vločky rozpálené vášně,

abys poznal její něžné tělo

s nejrudějšími rty světa,

aby ti patřila celá.

 

Kouzlo onoho božího daru -

jehož poznáním můžeš

pozorovat svou tenkou kůži

i bezednou propast vlastní duše.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023