Hilmi Yavuz

Poetry

детството на хилми

5.00(2 votes)

Poetry

сонет за лавиния

4.83(143 votes)

Poetry

пустинята и въпросите

4.62(21 votes)

Poetry

хилми явуз

4.33(6 votes)

Poetry

вечерта и лавиния

4.28(86 votes)

More

"Вечерта и пустинята", ИК ЦУМ, 2010

писането

Translated by: Хюсеин Мевсим

4.92   (49 votes)

аз написах този стих,

а може и да не съм.

 

писането е животът ми,

защото то е като да покриеш

с дебел сняг нивите,

и те, и те...

ясно е, че съм ожънал синьо небе

от лозята, през които минавам.

сега лятото и оттук ли повлече крак,

стихът благодарствено

поднасяше мед и пепел

на рабите си...

 

писането е всъщност

да различиш

вълшебната планина

от приказката за планината.

 

аз написах този стих,

а може и да не съм...

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024