Hilmi Yavuz

Poetry

детството на хилми

5.00(2 votes)

Poetry

писането

4.92(49 votes)

Poetry

сонет за лавиния

4.83(143 votes)

Poetry

хилми явуз

4.33(6 votes)

Poetry

вечерта и лавиния

4.28(86 votes)

More

"Вечерта и пустинята", ИК ЦУМ, 2010

пустинята и въпросите

Translated by: Кадрие Джесур

4.62   (21 votes)

кой знае откъде ида?

угасна магията в плътта ми;

да се измия, но не се изпира мръсното по мен;

на трийсет птици пера е тялото ми;

ако изхвърля покривалото от себе си,

на болник ще заприличам.

 

защо те болят така месата?

Ти, място, между Пустинята и Книгата;

смокини и маслини носиш ти;

а къде е раната от Кръста?

разтресе се пустинята като от епилепсия,

прихвана тайнството на розата.

 

Кой заби този пирон?

Къде е моят Кръст?

не съм Словото аз, нито Езикът съм...

най-високо напрежение – сърцето ми;

защо не съм на Кръста аз,

а вътре в мен е Кръстът?

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024