Dalila Hiaoui

Poetry

Живот

Be first to rate

Poetry

Конституция

Be first to rate

More

Изгнание

Translated by: английски Антон Баев

Be first to rate

Ако съм решила да си ида

не е защото съм избягвана от близки

или приятелите ми са вече безразлични

но да поправя раните, нанесени от глупостта

с куршумите на заблудата…

В кладенците на лицемерието.

Когато орелът се разбунтува срещу пропастта и литне високо

остава жив и прави своето гнездо

във висините!

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022