Dalila Hiaoui

Poetry

Изгнание

Be first to rate

Poetry

Живот

Be first to rate

More

Конституция

Translated by: английски Антон Баев

Be first to rate

Създайте за мен

във вашата Конституция член…

Член, който ме прави уважавана там, където е градът ми,

който ще ми гарантира всички права,

така че членовете на племето ми да не чоплят раните ми!

Иначе няма да се върна при вас!

Няма да се върна, за да бъда заключена

против волята ми и в мое отсъствие.

Няма да се върна, за да бъда белязана

с воден камшик

или с езици, които обичат мъчения.

Няма да се върна при вас!

Няма да се върна и да пресуша кладенците си…

Разкъсайте земите ми,

погълнете хълмовете ми,

не позволявайте на езика ми

да се изразява

или защитете наказанието ми от забравата на мъха.

Няма да се върна,

            няма да се върна,

ако не създадете специален член за мен

във вашата Конституция

няма да се върна. Няма да се върна при вас!

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022