Svetla Karayaneva

Poetry

Вавилон

4.92(86 votes)

Critique

Слово за лирика

4.91(32 votes)

Poetry

Уилям К. Уилямс

4.79(28 votes)

Poetry

Яворът

4.71(35 votes)

More

Писма до Мара

„Ако заспя, ще те сънувам, ако не – ще те гледам!” Пенчо Славейков до Мара Белчева

5.00   (7 votes)

И пощенските гълъби долитаха –

до Русе, Рим, Виена, Цюрих, Дрезден...

И пощенските гълъби се блъскаха

в студения прозорец на сърцето.

„Кръжа – около свещ мушица.

Копнеж и блян, ти - свидната жена.

Най-стръмният баир за моите нозе.

Жестока моя, сладка мъка –

от твоето мълчание убит съм.”

Едничка дума – тя я не продума.

Тя – дивна нощ и свиден ден.

А езерото чакаше и спеше.

 

Момичето на касата внимателно

оглеждаше банкнотата.

Да, истинска е – холографска лента,

осигурителната нишка, воден знак.

In front – горят очите горестни.

Файтон за  хромия поет.  

Зад него са театърът, библиотеката.

А на отвъдната страна - изящен силует.

Тя – реч, родена от речта.

Едничък поглед и едничка дума.

В морето тъмно на очите му.

Во стаичката аромат от цвете.

 

Най-сетне – неразделни двама.

И хартията шумоли като писмо

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024