Liubka Slavova

Poetry

Калинкова пътека

4.97(1630 votes)

Poetry

На чаша вино

4.95(4413 votes)

Poetry

Шепоти

4.93(1564 votes)

Poetry

Парчета огледало

4.91(653 votes)

More

Рисунка

4.91   (140 votes)

Нарисувай ми вятър от цветни надежди,

нарисувай ми песен от морски вълни,

нарисувай мечтите във синьо – безбрежни,

нарисувай ми обич, дори да боли.

 

Със кръвта от сърцето рисувай молитва,

нарисувай със вените свят благослов.

Ти рисувай, не спирай, не искай почивка –

обеща ми за днес да рисуваш любов.

 

И когато боите ти свършат накрая,

ти поискай ми изгрев и залез, небе.

Нарисувай със тях на нощта звездокрая,

запечатай в рисунка съня на дете.

 

Този пъстър живот ти рисуваш за мене.

Аз ти давам боите от слънце и дъжд.

Ти рисуваш и смях, и сълзи, и гърмене.

Аз споделям мечтите от цъфнала ръж.

 

В тази странна рисунка със тебе сме двама.

В този странен живот аз до тебе вървя.

Нека странно е всичко в земята голяма.

Аз за тебе съм обич. Ти за мен си света.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023