Petya Lalbonova

Poetry

На кантар

5.00(3 votes)

Poetry

Убийство

5.00(8 votes)

Poetry

С взлом

5.00(3 votes)

Poetry

Свикнах

5.00(2 votes)

Poetry

Към глухите

5.00(3 votes)

More

Май

5.00   (3 votes)

Май играе винаги игри.

Ще ме хвърли в нови роли,

да доказвам, че като преди

силна съм. На удари готова.

Май ми тръшва под носа

пътека нова - да се губя,

или телец наперен, без рога,

или дърво, в което да се влюбя.


Но този май запрати ме при теб -

да се преселиме направо в юли.

Разтърси ме за месеци напред

с неразбираеми, но топли думи.


Може би ме изненадва лошо.

Горчив е като боров мед.

Но този път аз нямам общо.

Мисли му ти - стовари ме при теб.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023