Petya Lalbonova

Poetry

На кантар

5.00(3 votes)

Poetry

Май

5.00(3 votes)

Poetry

Убийство

5.00(8 votes)

Poetry

С взлом

5.00(3 votes)

Poetry

Към глухите

5.00(3 votes)

More

Свикнах

5.00   (2 votes)

Виж, всичко е същото –

дивана, 

цветята във вазата,

снимките в шкафа 

разпръснати,

дори петната от чаши 

по масата.

Гардеробът 

със старите дрехи,

изсветлелите жълти пердета,

домашните 

скъсани чехли

и ненужното, 

долу в мазето.


На стената - двете картини,

любимите книги на стола.

Всичко тук 

си стои от години.

Да променям - не мога.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023