Liubka Slavova

Poetry

Калинкова пътека

4.97(1630 votes)

Poetry

На чаша вино

4.95(4413 votes)

Poetry

Шепоти

4.93(1564 votes)

Poetry

Рисунка

4.91(140 votes)

More

Парчета огледало

4.91   (653 votes)

Обута с извървени прашни пътища,

наметната със вехти слепи делници,

измислям бледосини кръстопътища,

изпращам вятър в нереални мелници.

 

А Дон Кихот наивно се усмихва

и дава знак за дръзко нападение.

Във криво огледало лъч притихва,

рисува във деня ми миг съмнение.

 

Разбивам на парчета огледалото,

по кривините му предателството тича.

Приятелството е кокиче, оцеляло

след зимната лъжа със снежно вричане.

 

Потеглям през мъглите, на магарето,

с букет кокичета и бляскави парчета.

Почакай, благородни господарю!

Виж – твоят Санчо по следите бодро крета…

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023