Stoianka Boianova

Poetry

ЕСЕННИ БАГРИ

5.00(1 votes)

Poetry

ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

5.00(2 votes)

Poetry

ЕСЕННИ БАГРИ

5.00(2 votes)

Poetry

НАДЕЖДА

5.00(2 votes)

Poetry

СЕМЕНА

5.00(4 votes)

Poetry

ВИБРАЦИИ

5.00(2 votes)

More

Видение

5.00   (1 votes)

Покриха главата на Исус

с венец от тръни.

Венецът се раззелени

и разцъфтяха рози:

алени като кръвта,

розови като мечтите,

бели като вест

за чакано спасение.

© Стоянка Боянова, БЪЛГАРИЯ

ПРЕГЛЕД *:

Българската поетеса Стоянка Боянова предложи своето стихотворение „ВИДЕНИЕ” на тема „Тръни” от библейска гледна точка. Стихотворението разглежда бруталността, белязала с трънен венец Исус Христос от римските войници преди неговото разпъване и чудодейното преобразяване на бодливите в рози.

За да схванем по-добре поемата, трябва да навлезем дълбоко в библейската история за раждането и смъртта на Исус Христос. Според нея, първите родители на човешкото същество Адам и Ева, докато са били в Райската градина, опитали забранения плод, нарушавайки Божия ред и били прогонени от Едем на Земята за наказание.

В Новия завет Исус, Божият Син, дошъл на земята, за да обедини отново човека с Бог чрез крайната жертва: собствения си живот. След раждането си той показва на хората правилния път на Спасението. Платон е казал: „Никой не е по-мразен от този, който говори истината“. Учението на Исус противоречи на преобладаващия тогава юдаизъм. Той бил обвинен в нарушаване на закона, в разрушаване устоите на еврейския храм. Синедрионът го осъдил на смърт. Римските войници направили трънен венец, поставили го на главата на Исус Христос при разпъването му – войниците се подигравали на титлата му „Цар на евреите“.

Поетесата внушава въздействието на трънения венец върху Спасителя и целия човешкия род. Целта, заради която Исус се ражда, постепенно започна да се изпълнява. Раззеленяването на трънения венец е символична замяна на насилието с мир. Разцъфването на розите – червени и розови, издига идеята за мира. Поантата е за спасението на човешкия вид – основната същност с раждането на Исус. Да, Исус успя в мисията си. Преди да бъде разпнат, той остави послание за любов и мир сред шепа ученици. Но скоро след Възнесението Му неговите идеи се разпространяват като буен огън и с времето хората го приемат като Месия. Човек очаква „спасение“, следвайки пътя на Исус.

Поетесата е успяла да пресъздаде в резюме, само в 32 думи, 8 реда, разпятието и последиците от него. Думите са възможно най-естествени, същевременно смислово наситени и съответни тематично. Слава на могъщата й писалка!

*©® Sahjahan Ali Ahmed

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024