Minko Tanev

Poetry

ЗВЕЗДНА АЗБУКА

5.00(1 votes)

Poetry

ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

5.00(3 votes)

Poetry

Трансформации

5.00(3 votes)

Poetry

ПЪТУВАНЕ КЪМ ЛЮБОВТА

5.00(1 votes)

Poetry

АРХИПЕЛАЗИ

4.92(680 votes)

Poetry

ГОГЬОШИ

4.92(363 votes)

More

АУРА НА ЕСЕНТА

4.00   (1 votes)

Червените листа на клена
и жълтите върху платаните –
в зеления ти поглед грейнали
с най-лъчезарните сияния.

Великолепна златна есен –
вихрушката ни завъртя
и стъпките отронват кестени
след двадесет и пет лета.

През паралелните вселени
и с порива към светла аура –
със стиховете си нетленни
Петрарка възкресил бе Лаура.

С венци от дъб и от маслина
посланията на доброто
прославят мъдростта, преминала
по пътищата на живота.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022