Galen Ganev

Poetry

ФАНТАЗИЯ

5.00(4 votes)

Poetry

УТРО

5.00(2 votes)

Poetry

НЕБЕСНА ШАПКА

5.00(4 votes)

Poetry

ЛЮБОВ

5.00(2 votes)

Poetry

БЯЛАТА СТАЯ

5.00(4 votes)

Poetry

ПЕЙКАТА

5.00(3 votes)

More

САКСОФОНИТЕ

5.00   (5 votes)

Вечерните мелодии рисуват

бедра на влюбена жена. 

Изпиват кралски лебеди 

лагуната на джаза.

 

Прошепват бисерни молитви

и дрезгаво ридаят,

а златните им звездолети

пресичат Млечен път.

 

Диези на капризни ноти

отварят нощните прозорци

и високосни хубавици

броят звезди.

 

Запалват мрака расови коне,

а лъскавите им копита

по кривата на хоризонта

подреждат думи.

 

И ето, саксофоните вечерят...

 

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024