Galen Ganev

Poetry

ФАНТАЗИЯ

5.00(4 votes)

Poetry

САКСОФОНИТЕ

5.00(5 votes)

Poetry

УТРО

5.00(2 votes)

Poetry

НЕБЕСНА ШАПКА

5.00(4 votes)

Poetry

ЛЮБОВ

5.00(2 votes)

Poetry

БЯЛАТА СТАЯ

5.00(4 votes)

More

БЯЛА ПРИКАЗКА

5.00   (2 votes)

Тече малинов сок в реката жива
с корона от бръшлян и диви ягоди.
Замерват те врабци с череши черни,
а щъркелът ти носи бяло бебе.

Докосваш вирове, очи вселенски,
удавили звезди и пълнолуния.
Пресичаш бързея с душа на мряна,
с опашка сребърна плетеш дантели.

Момчетата разхождат на кокили
наивното си детство, гонят рибите.
И бродят край водата смях и викове
след прелестния танц на самодивите.

Отново аз събличам самотата,
прегръщам розата с красиво тяло.
И слушам стиховете на върбата
и на кълвача приказката бяла.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024