Galen Ganev

Poetry

ФАНТАЗИЯ

5.00(4 votes)

Poetry

САКСОФОНИТЕ

5.00(5 votes)

Poetry

УТРО

5.00(2 votes)

Poetry

НЕБЕСНА ШАПКА

5.00(4 votes)

Poetry

ЛЮБОВ

5.00(2 votes)

Poetry

БЯЛАТА СТАЯ

5.00(4 votes)

More

РЪКАТА

5.00   (2 votes)

Отглежда рози и прелиства книга
и реше на любимата косата.
Романи пише, разкази  плете,
засява палми на луната.

Откъсва ноти от рояла,
по стълбицата ги търкулва.
Полива дивите цветя
в мига, когато се целуват.

С изящни жестове се кръсти
пред стиховете на пчелата
и тихо се разхождат пръсти
из Библията на душата.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024