Galen Ganev

Poetry

ФАНТАЗИЯ

5.00(4 votes)

Poetry

САКСОФОНИТЕ

5.00(5 votes)

Poetry

УТРО

5.00(2 votes)

Poetry

НЕБЕСНА ШАПКА

5.00(4 votes)

Poetry

ЛЮБОВ

5.00(2 votes)

Poetry

БЯЛАТА СТАЯ

5.00(4 votes)

More

ТАЙНОПИС

5.00   (1 votes)

В света на дивата природа

умът отглежда болни мисли.

Изгубен пес от зла порода

догонва липсата на смисъл.

 

Човек с петна на саламандър

за гост небесен се представя.

Костюм на благороден ангел

облича днес самият дявол.

 

Плетат дантели черни сови

с пера от гълъбите бели.

Чете астралният часовник

писма от скитници умрели.

 

Римува древни йероглифи

за тайнописа на душата.

И плуват хиляди делфини

в империята на луната.

 

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024