Radi Radev

Poetry

Камий Сен Санс

5.00(2 votes)

Short Story

Мамульовския кмет в акция

5.00(1 votes)

Poetry

ДЖОРДЖО ДЕ КИРИКО

5.00(1 votes)

Short Story

Пир с парите на евреите

5.00(1 votes)

Short Story

Алцхаймер

4.84(50 votes)

Poetry

Видях те в гръб...

4.00(1 votes)

More

Инспектор Топузов - таен агент

5.00   (1 votes)
ано и страстно трелите на гальовен, огнедишащ сопран:

- Ало, осеменителна станция ли е?

- Не, госпожо. Станала е грешка?

Пуснах слушалката в гнездото и отново надигнах бутилката. Нещо в главата ми се разшумя заканително и споменах през зъби нечия неизвестна майка. Нямаше и пет минути след това и телефонът отново се обади:

- Ало, осеменителна станция ли е?

- Не, госпожо. Станала е грешка.

Започнах да се изпотявам на върха на темето и отворих втора бутилка. Сутрешната разпивка много помага на махмурлука, когато имаш гъдел и някой се опитва да те почеше между рогата.

- Ало, осеменителна станция ли е?

Щях да трясна телефона в земята от омерзение, но Муржо ми смигна окуражаващо и хладнокръвието ми придоби виолетов оттенък.

- Да, госпожо, осеменителна станция е. Разговаряте с общинския бик.

В края на краищата, за покруса на Муржо, се наложи да изрисувам на вратата портрета на министъра на вътрешните работи и това им подейства респектиращо за известно време, та спряха да шарят.

Един ден, когато на дъното се мержелееше последната глътка Пещерска гроздова, малко преди да падна в обятията на неизвестна поетеса във фейсбук, Муржо излая нещо на санскрит и веднага след това в офиса се втурна някакъв неидентифициран летящ о

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024