Radi Radev

Poetry

Камий Сен Санс

5.00(2 votes)

Short Story

Мамульовския кмет в акция

5.00(1 votes)

Poetry

ДЖОРДЖО ДЕ КИРИКО

5.00(1 votes)

Short Story

Пир с парите на евреите

5.00(1 votes)

Short Story

Алцхаймер

4.84(50 votes)

Poetry

Видях те в гръб...

4.00(1 votes)

More

Инспектор Топузов - таен агент

5.00   (1 votes)
бект, който някога трябва да е бил от женски пол. Веднага прецених дедуктивно, че това чудо на природата положително е кандидат тъща, естествено загрижена за бъдещето на едничкото си чедо и в този смисъл, се нуждае от конкретна информация, свързана с личността на потенциалния жених. На мен лично малко ми дожаля за този клетник, но работата си е работа и лоялността – лоялност. Напоследък тази тенденция особено се засили, след като развенчаха отрочето на цар Киро – тоест – новоизлюпения престолонаследник, че си купило диплома за висше образование /нищо, че не може да чете/, та майките са особено загрижени и държат зетят да е поне доктор хонорис кауза на Пловдивския университет, освен наличието на банкови излишъци.

Самият обект /говоря за кандидат тъщата/ почти нямаше мустаци, дори нямаше сто и двадесет кила нето, но стремително се доближаваше до нормата и така – качена върху високите си токчета, изглеждаше някак странно фиксирана в пространството, все едно ей сега ще грабне най-тежката гира на Иван Веселинов и ще я запокити в елиптична орбита някъде извън резервоара на Оорт*.

- Заповядайте, Госпожо! – любезно поканих дамата аз. – Какво се налага да предприемем сега – ще разследваме ли кандидат зетя?

- Естествено, че ще го разследваме – изрева обектът с някакъв фелдфебелски апломб и се стовари върху креслото ми – модел „Луи ХV-ти”, което застрашително проскърца. – Та няма да си вържа детето за някакъв нескопосан Сулю! Вие какво предлагате?
- Мисля, че инициативата Ви е разумна – подкрепих я аз – и сте попаднали точно на място. Имате пред себе си най-реномирания екип по решаване на нестандартни проблеми.

- Чувала съм за Вас и за вашите нестандартни подходи от свои близки, на които сте помогнали. Особено ме впечатли историята с разконспирирането на конкретен сперматозоид, който се промъкнал зад пределите на допустимото, когато една моя племенница вехнела от любов по футболния отбор на Локото.

- О да – скромно споделих аз – имаше такъв момент. Но доколкото си спомням, въпросният нарушител беше разкрит, когато тествахме част от служещите в Девети мотострелкови полк.
- Възможно е. Не съм запозната с детайлите – съгласи се клиентката. – Та значи, нашият случ

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024