Yordan Velchev

Poetry

ЕДНА МУШИЦА

3.00(2 votes)

Poetry

СИЯЕ

3.00(2 votes)

Poetry

НЕЩАТА

3.00(2 votes)

Poetry

МИНУВАЧЪТ

3.00(2 votes)

Poetry

ГОРАТА

3.00(2 votes)

More

ОГЪНЯТ

3.00   (2 votes)

Между сиропиталищата на стените – татко на пожара –

побеснял генерал с червени лампази

на унищожението –

писменост от езически йероглифи, сред които умира

писъкът на дървото –

трибунал със сива мантия на пепелта

в религия от пламъци.

Любовна треска, която – в часове, които би искал да

прескочиш – ти помага да изгориш като

борова клонка.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024