Yordan Velchev

Poetry

ОГЪНЯТ

5.00(1 votes)

Poetry

ЕДНА МУШИЦА

5.00(1 votes)

Poetry

СИЯЕ

5.00(1 votes)

Poetry

МИНУВАЧЪТ

5.00(1 votes)

Poetry

ГОРАТА

5.00(1 votes)

More

НЕЩАТА

5.00   (1 votes)

Върху трикракото столче на живот, изграден

от подробности,

аз съм едно момче с пееща окарина.

Сред гората от мисли свиря

в името на една клонка.

Чрез нея назовавам нещата с истинските им имена –

преди да науча как се казвам.

Не питам кога боледува улицата, знам –

от уроците на читанките се сипят думи, подготвящи

утрешните престъпления.

Ето защо просто разхождам понито на мечтата

из каменните пасбища на площада.

Къщата на баща ми няма нужда от моето рамо –

лъчите на лампата са достатъчни да поддържат

стените й да не рухнат.

С боса пета храбро

троша черупката на ореха –

далече от бягството да порасна.

Аз, дирещ обратната страна на земята,

чоплейки с лопатка пръстта в градината.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024