Ana Stojanoska

Poetry

...

Be first to rate

Poetry

Полунощ

Be first to rate

More

Бележка преди лягане

Translated by: Elka Dimitrova

Be first to rate

Ти носеше цяло море в очите си,

всички други гледаха невярващо,

само думите без гласни имаха смисъл,

прошепнати нощем

с отминаващия вятър.

 

Има дни и още толкова нощи,

когато страхът събира

трохите на неудобството.

 

Мисля си, броя звездите в нощта –

синьо-черна от очакване.

 

Вдишвах морето ти от музиката.

 

Носеше морето в ръцете си,

всички други, вместо думи, бълваха огън,

но само грубите зърна на истината имат смисъл,

казано през нощта – между две пробуждания.

 

Има години и още толкова месеци,

в които животът прави точните стъпки –

кураж.

 

Обичам да подписвам с Трепетлика

всички неизпратени писма до теб.

 

След това забравям ръкописите

и скритите значения на нашата Гематрия.

 

(Не забравяй да си свалиш маската преди лягане!)

 

Из всичките гори на земята

се скитах – не като Червена шапчица –

като вълк – в твоята.

 

И никога не те сънувах цветно.

 

Носим сянка, докато се умилкваме в светлината.

Съблечем ли я от себе си,

можем повече.

 

Няколко секунди по-късно

копнеж засвири вместо нотите

в стаята, опразнена от всекидневие.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024