Времето е неутронна бомба

5.00   (8 votes)

нищо няма да бъде съборено

къщите ще си стоят

улиците ще си стоят

черешата в двора ще си стои

само нас няма да ни има

това беше урокът

за неутронната бомба

 

знам оттогава

смъртта е череша

която зрее без мен

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024