Mirela Ivanova

Poetry

ОПИСАНИЕ НА БОЛЕСТТА

5.00(1 votes)

Poetry

НАКРАТКО

5.00(1 votes)

Poetry

И ТОЧКА ПО ВЪПРОСА

5.00(1 votes)

Poetry

КОТКА

5.00(1 votes)

Poetry

МАХАЛОТО

5.00(1 votes)

Poetry

ИГРА С ЕДНА ДУМА

5.00(1 votes)

More

НЕ

Be first to rate

-       - Все повече е земетръсна зона разумът,

пукнатините в мисълта не са метафора.

-        - Не прекалявай.

-        - Озъбват се грозни прорези по кожата

когато отчаянието няма други изходи.

-        - Не се оплаквай.

-        - Изтикани вън от живота, истина е,

за късче хляб ще се избием.

-        - Не говори.

Не призовавай истината за свидетел.

Разбираш ли,

тя не обича живите.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023