Gergana Zlatkova

Poetry

Пулсът на прахта

5.00(2 votes)

Poetry

Измир

5.00(1 votes)

Poetry

Гетсиманската градина

4.82(34 votes)

Poetry

Стената на плача

4.78(27 votes)

More

Проблемът за живота, литературната творба и изкуството

Романът "Към Фара" на В. Улф и творбите на Дж. Р. Р. Толкин в няколко аспекта от теорията за езика на Фердинанд дьо Сосюр

Be first to rate

  Темата на настоящия текст е фокусирана върху изграждането на творбите на двама модерни автори от първата половина на ХХ в., живели и творили  в Англия- Вирджиния Улф и Джон Роналд Руел Толкин през призмата на няколко аспекта от теорията за езика на Ф. дьо Сосюр.Текстът няма претенциите да обхване абсолютно всички възможни полета на изследване, които предполага подобно заглавие, а да акцентира върху отделни примери, разглеждайки два различни подхода на (ре) конструиране на светове, чрез акта на писане и спецификата на художествената реч.

   Методът на изследването е сравнителен, а подходите са литературен, исторически, лингвистичен, биографичен, антропологичен, философски и др. Целта е да се разгледат сходствата и различията в идеи и начин на мислене, под влиянието на епохата, в която авторите са живеели и творили.

   В края на 20-те, нач. на 30-те години в Англия има идейни и морални спорове между писателите от кръга Инклингс: У. Луис, Ч. Уилямс, Дж. Р. Р. Толкин, К. С. Луис, Р. Кембъл и др., целящи постигането на Христос в университетския живот[1] и писателите от литературния кръг Блумсбъри - Ленард Улф, В. Улф, Л. Стрейчи, А. Бел, В. Саквил-Уест и др. Повод за това са някогашна любовна връзка между Вита Саквил-Уест и съпругата на Рой Кембъл- Мери[2] и скандалните изявления  на У. Луис по отношение на творчеството на В. Улф. През 1931 г. Р. Кембъл пише иронична поема със заглавие “Georgiad” (“Грузинци”) за да осмее представителите на Блумсбъри[3], известни като джорджианци (автори от епохата на крал Джордж), отъждествявайки ги с изтока, варварското, нечистото. По-остър и по-безкомпромисен от него е У. Луис, определящ в критическите си статии творбите на В. Улф като бездарни копия на романите на М. Пруст, „Одисей” на Дж. Джойс и др. Той е саркастичен и осъдителен спрямо кратките моменти, загатващи любовни увлечения между жени в „Мисис Далауей”, „Към Фара” и др.[4]  и критикува В. Улф, че, подражавайки на Пруст, пише романи, пропити от психическата болест, от която страда; че поддържа възгледите на Самюъл Коулридж, че творците и откривателите са андр

1234>>>

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023