Boris Paskov

Poetry

Не всяка слава блести

5.00(1 votes)

Poetry

Площадите

4.89(503 votes)

Poetry

Мильо от бронз

4.89(1505 votes)

Poetry

Непредвидимо

4.89(893 votes)

Poetry

Главната

4.89(314 votes)

Poetry

Капана

4.84(163 votes)

More

* * *

5.00   (1 votes)

Тайните

се крият

в най- дълбокото на мрака.

Понякога със векове се чака

да ги огрее светлина.

Но не една

не можем и до днес

да разгадаем.

Ни единично,

нито дружно.

Безсилни сме

на цялото познание

с мощта.

И досега единствено звездите знаят

колко светлина е нужна,

да се постигне мракът

на нощта.

Обичам тайнственото и необяснимото.

Непостижимото дори за гениите.

Което може да накара точната наука

да си пререже

вените.

Когато дойде на последната загадка краят

и някой нейното решение ни кресне,

светът ще стане разбираем,

ослепително ясен

и

безинтересен.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024