Darija Zhilich

Poetry

Двупосочен билет

5.00(1 votes)

Poetry

Бъдещето е светло!

5.00(1 votes)

Poetry

Дъх

5.00(1 votes)

Poetry

Корабът на лудите

5.00(1 votes)

Poetry

Кой си?

5.00(1 votes)

More

Начало

Translated by: Димана Митева

5.00   (1 votes)

Безсмислени герои стоят на останките,

показват убежища,

 

в бившата фабрика перформанс на живота,

в старото кино лекции за революцията,

в аудиторията пленуми, на улицата протести.

 

Светът винаги има своето начало:

слабо видимо място на презряна емоция.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024