Darija Zhilich

Poetry

Двупосочен билет

5.00(1 votes)

Poetry

Бъдещето е светло!

5.00(1 votes)

Poetry

Дъх

5.00(1 votes)

Poetry

Начало

5.00(1 votes)

Poetry

Корабът на лудите

5.00(1 votes)

More

Средиземно море, копнеж

Translated by: Димана Митева

5.00   (1 votes)

Трябва само да вземеш перископа и да погледнеш

дъното. Морските треви се полюшват, сплесканите

риби се пързалят, останките от галии чакат да бъдат

открити.

 

Къде се е скрило съкровището?

Да отворим картата на света и да погледнем

в пътищата на кафето, ориза и хляба.

 

В обърнатите морета думите са правилно

подредени и птиците имат по-силни движения.

Ще имитираме древните моряци и ще откриваме

нови пътища в пустошта на Средиземно море. 

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024