Darija Zhilich

Poetry

Двупосочен билет

5.00(1 votes)

Poetry

Бъдещето е светло!

5.00(1 votes)

Poetry

Дъх

5.00(1 votes)

Poetry

Начало

5.00(1 votes)

Poetry

Корабът на лудите

5.00(1 votes)

More

Дълбочина

Translated by: Димана Митева

5.00   (1 votes)

Мед от ела и кафе на главната улица, останалото

е малко време. Скоро излитаме.

 

Само да вдъхна и да изпратя

птицата. Думите вече не капят, о не.

 

Кой издълба тялото?

Кой стисна ръце около врата?

 

Връщам се с чайка в утробата

и с ракета. Къде ще избухне?

 

В края на деня прочитам: поетът

напуснал сестра си, родил деца и починал.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024