Darija Zhilich

Poetry

Двупосочен билет

5.00(1 votes)

Poetry

Бъдещето е светло!

5.00(1 votes)

Poetry

Дъх

5.00(1 votes)

Poetry

Начало

5.00(1 votes)

Poetry

Корабът на лудите

5.00(1 votes)

More

Бъдете готови!

Translated by: Димана Митева

5.00   (1 votes)

Скъпи пътници, с чаши натурален сок в ръка,

продължете нататък, на малките гръцки острови или в Анадола.

Ако останете, станете борци за изтриване на страха,

а не само туристи, които остават сънени десет дни.

 

(Из града тичат плъхове от прастарите печки,

в реките плуват риби, всяка носи в себе си граната)

 

Бъдете готови! В новите космически костюми

никой нищо не може да ви направи, нито птиците, подути

от лъчението на мините, дори зеленчуците, израснали по земята,

в която гният кости на скорошните дезертьори.

 

И когато помислите, че всяко ваше усилие е напразно,

спомнете си, че всяка усмивка на пътя на хаоса

все пак стига до място, което никога, дори и в лудите

сънища, не сте могли да си представите.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024