Орисано

4.92   (50 votes)

Може би няма птици да мътят

на гнездото в изящния съд.

Може би не тревясал е пътят,

а тревата е станала път.

 

Може би този камък е дялан,

за да няма различни лица.

Може би този смях е печален

и децата са просто деца.

 

Може би комунигата цъфна,

за да има в природата ред.

Може би тази песен е кръвна

връзка с някакъв бъдещ поет.

 

Може би. Аз не зная. Забравих

словореда, обърках реда.

Вярвах божем, че ритъмът равен

ще остави неравна следа.

 

Че изконният път на човека

е пресечен от някакъв знак.

Че орисана, всяка пътека

пътеводно пътува към праг.

 

Но главата ми вееше знаме

и не виждаше тази глава,

че зад прага вратата я няма

и че краят е просто това.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021